A gdzie był Twój wieczernik?

Żyjemy w czasach szczególnego działania Ducha Świętego. Ten czas rozpoczął się ponad 2000 lat temu w Wieczerniku, w dzień Pięćdziesiątnicy i trwa nadal. Od nas zależy, czy i jak będziemy z Nim współpracować i korzystać z Jego darów i łask.

Duch Święty jest nieograniczony. Działa wszędzie i przychodzi do każdego, kto wzywa Go z wiarą i otwartym sercem. W tym roku moim wieczernikiem był mój dom. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli takim osobom jak ja, trwać w łączności na modlitwie, w tym wyjątkowym czasie. Jest was zbyt wielu, nieznanych i cichych, którzy sprawiacie, że nasze domy i miejsca pracy mogą stać się tej nocy miejscami modlitwy i działania Ducha Świętego. Dzięki waszej pracy i współczesnej technice łatwiej było trwać na modlitwie w łączności z całym Kościołem. A Pan, ze swoimi łaskami i darami przyszedł i do nas, do naszego małego Domowego Kościoła. A gdzie był Twój wieczernik? 

Początkowo było mi ciężko, że nie mogę w tym roku udać się na czuwanie w mojej parafii. Jednak, nie zawsze możemy robić to, co chcemy. Czasami obowiązki uniemożliwiają nam realizacje pragnień. Dopóki skupiałam się na tym, jak mi smutno i jak jestem ograniczona nie potrafiłam dostrzec innych możliwości. ale wtedy przypomniałam sobie słowa mojej mamy:

To wyjątkowy czas w Kościele. Trwaj na modlitwie, włącz sobie jakąś transmisje, w końcu Duch Święty nie jest ograniczony tylko do murów kościelnych.

Posłuchałam tej dobrej rady i skorzystałam z transmisji prowadzonej przez Dobre Media  z parafii pw. Św. Ducha w Koszalinie. Zaczęłam doceniać to, co mam i dziękować Bogu, uwielbiając Go całą sobą. Adorowałam Go i przyzywałam Ducha Świętego do mojej rodziny, do mojego Domowego Kościoła, mojej małej wspólnoty, która jest mi dana przez samego Pana, i której przede wszystkim mam służyć darami, otrzymanymi od Niego. Pan zaopiekował s Tej nocy trwałam na modlitwie z całym Kościołem, a Pan dał mi odczuć swoją obecność i jedność naszych modlitw. Ta jedność w Duchu wszystkich wierzących była namacalnie odczuwalna.

Tej nocy Duch Święty przyszedł w sposób szczególnie mocny wszędzie tam, gdzie Go wzywano. Przyszedł także do nas ze swoim błogosławieństwem, z darami i Słowem Bożym dla naszej rodziny.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (Pwt 6, 4-12)

Dziękuję Ci Panie, za tak wielkie łaski, którymi nieustannie mnie obdarzasz. Uwielbiam Cię Miłości Niepojęta. W Tobie jest moja siłą i moc. Bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Twój Duch mnie umacnia i prowadzi Twoimi ścieżkami!

Tyś Pan Mój i Bóg mój!

Alleluja! Amen!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.