Dlaczego Splot Agape?

 

Agape (z języka starogreckiego  ἀγάπη, agápe) to najwyższa, najczystsza forma miłości, która nieustannie szuka dobra drugiego człowieka. To miłość jaką ukochał nas Chrystus, miłość gotowa na każde poświęcenie, nie oczekująca niczego w zamian, która wybacza nawet największe krzywdy. Taką miłością chcą żyć i kierować się chrześcijanie. Najpiękniejsza definicja prawdziwej miłości, miłości agape została zapisana na kartach Pisma Świętego (J 15,13):

nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje, za przyjaciół swoich

Splot, ponieważ nie można odłączyć życia duchowego od naszej moralności. Przeplatają się one ze sobą.  Wartości jakimi kierujemy się w naszym życiu determinują nasze codzienne działanie. To w co wierzymy, co kochamy wpływa na nasze decyzje, postawy. Religia miała znaczący wpływ na tworzącą się historię, na to co było, na to co jest i na to co będzie. Z historii powinniśmy wyciągać wnioski, aby nie popełniać tych samych błędów.  W literaturze znajdujemy zapis tego co przeżywano w poszczególnych czasach. Na rozwój kultury  istotny wpływ, którego nie można pominąć miała wiara. W zależności jak pojmowano i rozumiano Boga, tak wyglądało codzienne życie. To chrześcijaństwu zawdzięczamy rozwój nauki i szkolnictwa. Dawniej datowanie opierało się na określaniu świąt, np. 3 dni po św. Marku. Do dziś przetrwały niektóre ludowe porzekadła jak: „ Na św. Grzegorza zima idzie do morza.” Nie da się chrześcijaństwa oddzielić  od historii Polski, Europy. Cywilizacja europejska jest głęboko zakorzenia w Chrystusie.