Adoracja bez granic

25 marca 2022 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Konferencja Episkopatu Polski razem ze Stolicą Apostolską prosi o duchową łączność z Ojcem Świętym w tym dniu. Odpowiedzią na to wezwanie jest właśnie„Adoracja bez Granic”.

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek,w łączności z biskupami całego świata, poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy i nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, by prośba o pokój i nawrócenie została wzmocniona wołaniem wiernych. Wojnę i fakt, że za naszą wschodnią granicą giną tysiące niewinnych ludzi, oraz realne zagrożenie dla pokoju w całej Europie, odczytujemy, jako wezwanie do pokuty i nawrócenia. Spędźmy ten dzień adorując Serce Jezusa obecne w Najświętszym Sakramencie. Zaczynamy o godzinie 17:00, zgodnie z zachętą Konferencji Episkopatu Polski do trwania na modlitwie razem z Papieżem Franciszkiem – czytamy na stronie wydarzenia.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to znaczący dzień w Kościele Katolickim. To wspomnienie dnia, w którym, w którym Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi i zapowiedział przyjście Zbawiciela. Od Jej FIAT zależała dalsza realizacja bożego planu zbawienia. Dokładnie dziewięć miesięcy później narodził się Jezus. Ten dzień w historii zbawienia, to zapowiedź odkupienia i ocalenia. –Dlatego chcemy, właśnie tego dnia, prosić o ocalenie od wojny w każdej postaci i błagać Boga o pokój. Modlimy się w łączności z Papieżem Franciszkiem, który też wybrał tę datę na poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, o co prosiła Matka Boża w Fatimie – mówi Maciej Bodasiński, współorganizator akcji całodobowej Adoracji bez granic.

W „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” śpiewamy”: O mężna białogłowo, Judyt wojująca, od niewoli okrutnej lud swój ratująca”. To zwycięstwo zostało zapowiedziane już w ogrodzie rajskim. Wprowadzam nie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę (Rdz 3, 15). W Starym Testamencie figurą zwycięstwa Maryi nad szatanem i wypełnieniem zapowiedzi Boga z Raju jest zwycięstwo Judyty nad Holofernesem. Odcięcie głowy wroga przez Judytę oznacza symboliczne pokonanie zła, szatana. W Kościele w Liturgii Księga Judyty jest czytana w święta maryjne, wskazując, że pochwały w kierunku Judyty, w sposób pełniejszy odnoszą się do Maryi, Matki Kościoła, która nieustannie broni go przed szatanem.

W opisie zwiastowania w Ewangelii świętego Łukasza można zauważyć podobieństwa Judyty do Maryi. Słowa, jakie skierowała Elżbieta do Maryi są bardzo podobne, do tych ,które Ozjasz wypowiedział do Judyty po zwycięstwie.

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga (Jdt 13, 18–19).

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie” (Łk 1,42–43).

W liturgii do Maryi odnoszone są także słowa, jakie do Judyty skierował arcykapłan Jakim: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu” (Jdt 15, 9).

Judyta jako typ Matki Bożej jest przede wszystkim wzorem całkowitego zawierzenia Bogu. Wiara była dla niej źródłem duchowej mocy, która pomogła jej współuczestniczyć w realizacji zbawczego planu Boga. Dlatego właśnie chrześcijańska tradycja widzi w niej typ Maryi, jako tej, która odniosła zwycięstwo nad wrogiem Boga i Izraela, dzięki swojej pokorze i wierze. Judyta wzywa do bezgranicznego zaufania Bogu i modlitwy oraz przyjęcia Jego woli w cierpieniu. Bóg kocha człowieka nawet wtedy, gdy dopuszcza w jego życiu trudne doświadczenia. Przełożeni Betulii zamiast traktować Boga instrumentalnie i  wymuszać na Nim określone działania, powinni z zaufaniem poddać się Jego woli. Co więcej, powinni z wdzięcznością przyjąć obecne doświadczenie (Jdt 8, 25).

Dlatego właśnie ten dzień Ojciec Święty Franciszek wybrał, aby poświecić Ukrainę oraz Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten wyjątkowy akt jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej wyrażoną w czasie objawień w Fatimie w 1917 roku. W tym ważnym momencie zjednoczmy się wszyscy z Ojcem Świętym i razem z nim wypowiedzmy ten akt, prosząc pokornie, by Niebo go przyjęło.

Tego dnia rozegra się wielka duchowa bitwa, od której zależą przyszłe losy Ukrainy, Polski, Rosji, Europy i całego świata. Stańmy do wspólnej walki o pokój. Naszą bronią jest: wiara, nadzieja i miłość. Zło dobrem zwyciężaj!. – kończy Maciej Bodasiński

Padnijmy na kolana jak Judyta błagając Boga o pomoc i zaufajmy Mu całkowicie jak zrobiła to ona, jak zrobiła to Maryja. Tego dnia wypowiedzmy swoje FIAT Bogu. Nie traktujmy tej modlitwy tak, jak starszyzna z Betulii, nie stawiajmy Bogu warunków, nie mówmy Mu jak ma działać, po prostu padnijmy przed Nim na kolana prosząc by nastąpiło ponowne wylanie się Ducha Świętego na ziemię, by na wszystkie strony świata rozeszły się fale Jego zbawczej Mocy, aby uczynił nowy początek, w tym zniszczonym, grzesznym i cierpiącym świecie i  ZAUFAJMY MU CAŁKOWICIE.

Przebieg wydarzenia

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski czuwanie zaczynamy o godzinie 17:00 od wystawienia Najświętszego Sakramentu, łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Nieustająca adoracja trwa nieprzerwanie, aż do uroczystego błogosławieństwa przed sobotnią Mszą świętą wieczorną. Msza święta sobotnia jest integralną częścią wydarzenia, na którą zaproszeni są wszyscy wierni z parafii.

Nie ma odgórnie wyznaczonego programu adoracji, o jej przebiegu decydują proboszczowie. Mogą być organizowane czuwania z rozważaniami i oprawą muzyczną. Mogą być organizowane transmisje z czuwań za pośrednictwem lokalnych mediów oraz internetu.

Adoracja ma charakter przebłagalny. W centrum naszego życia, naszej Ojczyzny i całego świata stawiamy Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela.

Modlimy się w następujących intencjach:

  1. o przebłaganie naszych grzechów
  2. o nasze własne nawrócenie
  3. o szacunek dla życia
  4. o zapanowanie pokoju Bożego na całym świecie, szczególnie na Ukrainie

Wydarzenie kończymy po sobotniej mszy świętej, zachętą do trwania w łasce uświęcającej, do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach, do podejmowania aktów pokutnych oraz częstej adoracji Najświętszego Sakramentu (najlepiej nie rzadziej niż raz w tygodniu)

Całe wydarzenie powinno odbywać się w atmosferze wiary, nadziei i miłości.

Pamiętajmy: Niepokalane Serce Maryi zwycięży!

Więcej informacji na stronie organizatorów adoracja bez granic

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.